Tag: quy nhon tourist

19
Th8

QUY NHON TOURIST – Đối tác thuê xe Quy Nhơn truyền thống Thuê xe Quy Nhơn

Công ty Cổ phần Quy Nhơn Tourist (Quy Nhon Tourist) là một trong những công ty du lịch hàng đầu tại nơi đất võ trời văn Quy Nhơn – Bình Định, Thuê xe du lịch Quy Nhơn đã đồng hành rất nhiều chương trình tour của Công ty tại Quy Nhơn – Phú Yên. Ông Nguyễn Thanh Tân (Giám đốc

Read more